• അനുയോജ്യമായ ഐഫോൺ മോഡൽ: iPhone, Plus, iPhone, Plus, iPhone, iPhone, iPhone പ്ലസ്, ഐഫോൺ 6 പ്ലസ്, ഐഫോൺ, ഐഫോൺ, ഐഫോൺ, ഐഫോൺ, ഐഫോൺ
  • ചില്ലറ പാക്കേജ്: അതെ
  • ഫംഗ്ഷൻ: മണ്ണ്-പ്രതിരോധം, ആന്റി-അലക്ക്
  • ഡിസൈൻ: വിദേശ, വിന്റേജ്, ആഭരണങ്ങൾ, മനോഹരമായ, പാറ്റേണുകളുള്ള, ഉദ്ധരണികൾ & സന്ദേശങ്ങൾ, സുതാര്യം
  • തരം: ഉചിതമായ കേസ്
  • സവിശേഷതകൾ: പുതിയ 3 പൊള്ളയായ റോസ് ഫോൺ കേസ്
  • അനുയോജ്യമായ ബ്രാൻഡ്: Apple iPhones
  • വലിപ്പം: XXX - 4.7
  • വർണ്ണം: കറുപ്പ്, ചുവപ്പ്
  • മെറ്റീരിയൽ: സിലിക്കൺ