ബ ellect ദ്ധിക സ്വത്തവകാശം റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുക

ബ property ദ്ധിക സ്വത്തവകാശം സംരക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്. ബ property ദ്ധിക സ്വത്തവകാശ ലംഘനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരാതികൾ‌ക്കായി, ദയവായി നിങ്ങളുടെ രേഖകൾ‌ info@woopshop.com ലേക്ക് അയയ്‌ക്കുക.

ഞങ്ങളുടെ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഉടനടി വേഗതയുള്ളതാണ്.